olive leaf, olives, plant

Cvjetnica

Sv. misa bez naroda u 8. U 8 45 će župnik s Presvetim proći oko crkve i na 4 kantuna blagosloviti narod.

Pozivam sve da u molitvi budemo zajedno, a oni koji mogu da iziđu na balkone i tako prime blagoslov. Za vrijeme ophoda oko crkve naša zvona će slaviti. Zatim će crkva biti otvorena od 9 – 11 i 30 za privatnu molitvu. Vodite računa o broju nazočnih u crkvi te razmaku.

Poslije podne crkva će biti otvorena od 17 – 19. U 19 misa bez naroda.

Obavijesti za dalje – pratite našu web stranicu.