Redari za vrijeme mise

Poštovani župljani kao što znate od Nedjelje 3.svibnja Sv. Mise će se služiti s više osoba, al ne još kao prije 20.ožujka.

Mislim da ste već upoznati s uputama naših biskupa. Za svaku misu potrebno je 4-6 osoba koje će pripaziti da slavlje sv. misa bude na slavu Bogu prema preporukama.  Dvije osobe za prijem vjernika, a dvije poslije Mise prebrisati klupe.  Molim javiti se župniku, da možemo napraviti raspored.

Crkva će se otvarati 20 minut prije početka mise.  Popunjati mjesta bliže oltaru. U crkvi i na koru ima 50 klupa lijepo molim poštujte razmak. Ukoliko je obitelj u klupi ne treba razmak.

Kad se u crkvi popune mjesta za sjedenje i stajanje 50-60, može se kroz crkvu proći u atrij, dvoranu za vjeronauk, hodnik gdje je postavljen ekran i zvučnik gdje ima prostora koliko i u crkvi.  Na vratima će stajati redari, molim poštujte ih, upozoriti nema više mjesta a vi se rasporedite na trgu ili sa zapadne strane crkve gdje je postavljen zvučnik.  sv. Pričest primajte na ruku.  Nema pružanja mira. Ne stavlja se križić djeci. Za Pričest svećenik će doći na vrata crkve i atrij.

Neki me pitaju  kakve veze milostinja na kraju mise? Ima jer ako dajte milostinju nakon toga primate Pričest. Ovako ako Ste u milosti Božjoj dolazite od kuće čistih ruku, primite Pričest, odlazite kućama na izlasku milostinju.

Na kraju Mise crkvu prvo napuštaju koji su najbliže vratima. Kad svi iziđu crkva će se prozračiti i dezifincirati za slijedeću misu.

Od srca zahvaljujem na strpljivosti i razumijevanju.  don Ivan