KAKO SE RIJEŠITI TUGE (IV 14,15-21)

Izgleda da su Isusovi učenici bili često pogođeni tugom. Bili su razočarani, svađali su se među sobom. Nije čudo da su bili tužni. Tuga je uvijek vrlo specifična. Najčešće nastaje kada nešto „ne ide po planu“. Pošto je Isus uskrsnuo, apostoli su željeli da Isus ostane s njima zauvijek. Sada će oni biti poznati i priznati jer tko ima takva prijatelja koji je uskrsnuo. No, Isus im kaže: „Kada biste me ljubili, radovali biste se što odlazim Ocu!“ A što s tugom?
Netko bi ih trebao utješiti i poučiti. Netko bi trebao braniti Isusove učenike, i to svaki dan, zbog najružnijih progonstava. Zato Isus daje OBEĆANJE. On daje Duha Svetoga, Duha Tješitelja, Duha Branitelja, Duha Istine! Sve to je jedan i isti Duh.

Duh Sveti je ispunjenjem Isusova obećanja. Samo čovjek koji ljubi, može shvatiti i primiti Isusovo obećanje. „Ako me ljubite zapovijedi moje ćete čuvati“. Ljubav prema Bogu i bližnjemu je uvjet dolaska Duha Svetoga. Mnogima i danas Duh Sveti čini se nedokučivim. On je tema koja se zaobilazi. O Duhu Svetome govori se samo na dan Isusova začeća i na dan Pedesetnice.

No, Duha Svetoga treba udahnjivati svaki dan. Prije toga ljubiti Isusa. Nije dovoljno reći: „Isuse ja te ljubim“ , nego potrebno je ljubiti njegove riječi. To znači vjerovati i živjeti ono što nam je Isus objavio o sebi i o Ocu. Pitaj se zašto dolaziš na svetu misu svake nedjelje, je li zato što je to zapovijed ili zbog ljubavi prema Bogu? Imaš li tako da jednostavno čezneš za Bogom, tražiš ga svaki dan, svake nedjelje i ne možeš bez njegove riječi i bez njegova tijela? Isusove riječi – zapovijed ljubavi je dar za nas. Tuga nastaje kada se odbacuje ljubav. To su trenuci kada se spušta zastor na prozoru i sunčeve zrake ne mogu ući. Ima više razloga za tugu. Svatko može pronaći svoj. Svejedno koji bi to bio razlog, sve se svodi na manjak ljubavi.

U danima spuštenog zastora tuge kao da ljubav vene i nestaje. Ništa više nije kao što je bilo prije. Čini se da će tuga pobijediti zauvijek, a srce nije više sposobno ljubiti. Što učiniti tada?

Sjeti se kako je tuga neprijateljsko raspoloženje koje ima jedan cilj – uništiti tvoju vječnu radost. Izađi iz najčešće nestvarnih misli koje proizvodiš. Dozivaj Duha Svetoga!
Duh Sveti je Isusovo obećanje. Ako je Isus rekao da će njegov Duh sići na tebe, onda bit će tako! Povjeruj iznova Isusovim riječima: Isus je jedini Spasitelj. Nisi sam iako si možda trenutačno usamljen. Sam te Bog nosi na svojim rukama. Ulijeva samoga sebe u tvoje srce kako bi ono bilo sposobno ljubiti. Daje svoga Duha koji tješi jer je Tješitelj. No to nije tek nekakva utjeha. On ulijeva nadu i vjeru. Duh Sveti odgaja jer je Duh Istine. On doziva i oživljava u tvojem srcu svaku riječ zapisanu u Bibliji. Prati te jer je si ga dozvao i vjerno korača pored tebe kao odgojitelj – Paraklet. I kada se sve uroti protiv tebe, a sotona viče od mržnje, Duh Sveti te brani jer je Duh Branitelj. Nisu ti potrebni drugi odvjetnici. Duh Sveti je tvoj odvjetnik u najtežim situacijama za koje smatraš da su beznadne.
Danas si stvori priliku i zavapi Duhu Svetome da izlije na tebe obilje ljubavi prema Bogu i svakom čovjeku. Zapravo, ljubav je mjerilo koje pokazuje tvoju spremnost i raspoloživost primanja riječi. Zahvali također i na danima tuge jer će oni za tebe postati prilikom susreta s Duhom Svetim. Tuga će uskoro nestati. Pogledaj radost apostola dok čitaš izvještaje u Djelima apostolskim.