Župnikova propovijed

O čemu je župnik propovijedao?

“Zašto ideš u crkvu slušati propovijedi kad ništa ne zapamtiš?”

Jedne je nedjelje neka mlada domaćica pripremala salatu u kuhinji. Njezin muž uđe i da se malo našali upita: “Znaš li mi reći o čemu je jutros župnik propovijedao?”

“Ne sjećam se više”, odvrati žena.

“Zašto ideš u crkvu slušati propovijedi kad ništa ne zapamtiš?”

“Vidiš li, dragi, ovu vodu kojom ispirem salatu? Voda teče i otječe ne ostajući u zdjeli, ali salata će ipak biti oprana.”

Nije najvažnije zapamtiti sve pojedinosti. Važnije je dopustiti da te riječ Božja opere.

B.Ferrero