Vjeronauk u našoj župi

VJERONAUK  U  NAŠOJ ŽUPI  od 27. rujna 2020.

1 raz. dolaziti na misu ( vjeronauk će biti drugo poplugodište)

2. raz Utorak u 16 sati

3. raz Srijeda  3 a u 8 i 15  ili 14 i 15

3 b 9 i 15  ili 15  i 15

3 c 10 i 15  ili 16 i 15

treći razredi koji su na cjelodnevnom, svaku Srijedu u 16 i 15

4. raz. Utorka u 18 sati

5. i 7. raz Srijeda u 18 sati

6. i 8. raz Srijeda u 18 sati

( 4, 5, 6, 7 i 8  kad je škola ujutro doći na misu,ostati na vjeronauku – znači svko drugi tjedan) koji ne mogu tada subotom u 9 i 30.

I SREDNJE   Četvrtkom u 19 i 30   ili  20 30

II Strednje  Utorak  u 20 30

III Srednje  Nedjelja doći na MIsu s roditeljima i ostati na susretu zajedno i to kako slijedi:   Nedjelja 27.9 u 18 sati; 25.10 u 18 sati; 22. 11 u 18 sati;  13.12 u 18 sati.

Kako ćemo ljubiti Krista ako GA ne upoznamo? Kako ćemo ljubiti Njegovo djelo (Crkvu) ako ju ne upoznamo. Ozbiljno shvatimo župni vjeronauk i pohađanje sv. Mise. sv. Misu možete pratiti u našoj vjeronaučnoj dvorani i atriju.  Sve na veću SLAVU BOŽJU.

don Ivan