KAŠNJENJE NA MISU I PRIČEST

KAŠNJENJE NA SVETU MISU

Možda svemu tome i ne bih pridavao neki veći značaj al više osoba redovito i „uporno“ kasne na svetu misu. Tješim ih i govorim im da se samo trebaju organizirati i pet minuta ranije krenuti. Vidio sam da neki ulaze u crkvu sve i 15 minuta nakon što je već misa počela. Kao da bi bio smrtni grijeh ako dođu na vrijeme u crkvu. Ne mogu ja suditi kasni li netko s pravom ili ne, to je pitanje osobne savjesti, ali znamo da je u međuljudskim odnosima kašnjenje „virtus non grata“, to jest nepoželjna vrlina. Ako mi kao ljudi, društvena bića, ne volimo kašnjenje, tada bi se naš odnos prema Bogu, našem najvećem i najmilijem Dobru, definitivno trebao riješiti kašnjenja na misu i na molitvu. Prije svega svojim kašnjenjem uznemirujemo druge oko sebe. Reći će ljudi da je to njihova privatna stvar, ali bučni dolazak, a neki i tako dolaze, prekidaju ozračje sv. mise koja je već započela.

S druge strane, ako dolazimo na misu, trebamo se na to pripremiti i tjelesno i duhovno. Doista, ako znamo da nam je za dolazak u crkvu dovoljno pola sata, pođimo 5 mi ranije. Možemo uz put nekoga sresti i prozboriti riječ dvije. Ako krenemo na „knap“, svaka nam je sekunda dragocjena. Tako se može dogoditi da, želeći ugoditi Bogu, ožalostimo prijatelja jer prođemo kraj njega kao pokraj turskog groblja; ako pak ne želimo uvrijediti prijatelja, može nam se dogoditi da omalovažimo Boga i njegovu važnost u svome životu. Odgojen vjernik ne želi ni jedno ni drugo.  Doista, neka nam ne bude teško doći malo ranije u crkvu. Možemo zauzeti mjesto gdje ćemo sjesti ili se pomoliti. Sigurno nas je netko zamolio da ga pratimo molitvom zbog nekakvog problema koji ima u životu. Možemo se i duhovno pripremiti za svetu misu. Preporučimo se Gospodinu, pročitajmo čitanja, a možda i kakav duhovni komentar, ako imamo vremena. Svašta čovjek može napraviti. ako dođe 5 minuta ranije, da bi njegovo sudjelovanje kod mise bilo pobožnije i kvalitetnije. Ako dolaze roditelji s djecom, uče djecu točnosti i možda im ostane malo vremena da pripreme djecu za slavlje svete mise. U božićno vrijeme se mogu u miru pogledati jaslice, a ne da djeca pod misom trče do jaslica da vide „malog Isusa“. Sapienti sat. Inteligentnome dosta.

 

Smije li se zakasniti na sv. misu i ići na pričst?

Euharistija i sudjelovanje na misi je vrhunac crkvenoga života i ona mora imati posebno mjesto u srcu svakoga vjernika. Zato bi se svatko i trebao prema misi odnositi s dubokim poštovanjem, pa i daleko više nego s nekim drugim događajima iz života za koje pokazujemo brigu. Na primjer, na posao ne kasnimo (i ne smijemo kasniti), na nastavu u školi ili predavanja na fakultetu ne kasnimo (i ne smijemo kasniti), na poslovne sastanke odlazimo čak i ranije, kako bismo ostavili dobar dojam i iskazali poštovanje prema svomu sugovorniku. A kada je riječ o misi, onda se dogodi da kasnimo. Neki čak i iz »navike«, jer »na misu se uvijek stigne«, jer nas »dragi Isus uvijek čeka«. I doista, to je tako, i nije potrebno »dramatizirati« ako nam se ponekad dogodi da nehotice i zakasnimo. No stvarati si naviku i kašnjenje pretvarati u »običaj« duboko je pogrješno stajalište koje treba mijenjati jer je euharistijsko slavlje vrhunac dana Gospodnjega koji započinje znakom križa i završava otpustom. Zato naši biskupi u »Direktoriju za pastoral sakramenata u župnoj zajednici« pozivaju i ističu da je i za uvođenje u slavlje euharistije potrebno primjereno odgajati »djecu, mlade i odrasle« kako bi živjeli »duboku liturgijsku duhovnost jer je liturgija Crkve (…) povlašteni izvor kršćanske svetosti«, a »smirenom i dostojanstvenom slavlju euharistije« potrebna je i dolična priprava: »Tko želi primiti presvetu euharistiju neka se barem sat vremena prije pričesti uzdrži od bilo kakvoga jela i pića, izuzevši samo vodu i lijek« (br. 102). Već je i to dovoljan poticaj svakomu vjerniku da si osvijesti kako je potrebno uzeti si vremena, doći na misu ranije i duhovno se u molitvi pripremiti za slavlje, a tijekom mise za primanje euharistije za koje se očekuje i dostojanstveno držanje i raspoloženje tijela jer je riječ o susretu s Gospodinom Isusom u sakramentu: »Držanje tijela (kretanje, odjeća) izražavat će štovanje, svečanost i radost trenutka kada Krist biva naš gost« (br. 102), citiraju biskupi Katekizam Katoličke Crkve (br. 1387).

Je li onda uopće dopušteno kasniti na misu i ići na pričest? »Pri­čest nije izdvojena iz slavlja i njegova obrednoga ritma, ali ni iz zajedništva u kojemu se liturgija slavi. Zbog toga nije moguće poduprijeti bilo ko­je određivanje ‘krajnjih granica’ u redu mise, u vidu preciziranja ‘nužnoga dijela’ na kojemu bi bilo ‘dovoljno’ sudjelovati za valjan pristup pri­česti. Pojedini svećenici govore da bi navještaj evanđelja bio ‘granica’ iza koje ne bi imalo smi­sla priključenje slavlju zajednice, ali svako takvo određivanje prijeti krivim razumijevanjem sa­moga slavlja, a pojedince može, na neželjen na­čin, voditi k zadovoljenju minimalnim oblikom sudjelovanja na misi. Razumnije bi bilo govoriti o odgovornosti i brizi svakoga vjernika za sudje­lovanje na čitavom slavlju, te o nedjeljnoj litur­giji u kojoj se ne ‘pričešćuje’ samo euharistijom, nego i ‘Kristovim mističnim tijelom’, Crkvom. U euharistiji postajemo jedno tijelo s Kristom i s Crkvom. Zato je sudjelovanje u slavlju zajednice preduvjet sudjelovanja na pričesti.« Vjernicima koji se nađu u situaciji da, zbog kašnjenja, ne sudjeluju u čitavome slavlju, ili barem u njegovu najvećemu dijelu, savjetuje da nađu načina kao sudjelovati na nekoj drugoj misi te tako na dostojan i eklezijalan način sla­ve Dan Gospodnji. Veću poteškoću predstavljaju, ipak, oni vjernici koji ‘redovito kasne’ na nedjeljnu euharistiju. Njima je potrebno vi­še govoriti o smislu i značenju slavlja negoli o uvjetima za ‘valjanu’ pričest.«