Priprava za Prvu Pričest i Krizmu

PRIPRAVA ZA SVETU PRIČEST

 1. Što znači vjerovati? Vjerovati znači biti uvjeren da postoji Bog i da je On sve stvorio i svim upravlja.
 2. Na čemu se temelji naša vjera? Naša se vjera temelji na Božjoj objavi u Svetom Pismu i na našemu razumu.
 3. Što nam sveto Pismo govori o Bogu? Sveto Pismo govori da je Bog iz ljubavi stvorio svijet i čovjeka i da ga spašava po Isusu Kristu.
 4. Što je to Sveto Pismo? Sveto Pismo ili Biblija jesu knjige koje sadrže Objavu Božju, a napisali su je Bogom nadahnuti ljudi.
 5. O čemu govore knjige Starog zavjeta? Knjige Starog zavjeta govore o stvaranju svijeta i čovjeka, grijehu prvih ljudi i o tome kako je Bog putem povijesti Izabranog naroda pripremao dolazak Spasitelja Isusa Krista.
 6. O čemu govore knjige Novog Zavjeta? Knjige Novog Zavjeta govore nam o spasu svih ljudi koje je Bog izvršio po životu, smrti i uskrsnuću Isusa Krista.
 7. Tko je Bog? Bog je savršeno biće, čisti duh, stvoritelj svega što postoji. On je naš Otac.
 8. Koje je najsavršenije biće na zemlji? Čovjek je vrhunac Božjeg stvaranja na zemlji. Čovjek je stvoren na sliku Božju.
 9. U čemu se očituje grijeh prvih ljudi? Prvi ljudi, Adam i Eva, otkazali su poslušnost Bogu.
 10. Kako se zove grijeh prvih ljudi? Grijeh prvih ljudi zove se iskonski ili istočni grijeh, jer iz njega proistječu svi ostali grijesi.
 11. Zašto Bog izabire sebi novi narod? Bog si izabire novi narod kako bi preko njega spasio sve ljude.
 12. Kako Bog sklapa savez sa svojim narodom? Bog daje narodu 10 zapovijedi. Izvršavanje tih zapovijedi značilo je pridržavanje saveza.
 13. Tko je Isus Krist? Isus Krist je Sin Božji, druga božanska osoba, obećani Spasitelj, pravi Bog i pravi čovjek.
 14. Kada i gdje se rodio Isus Krist i tko ga je rodio? Blažena Djevica Marija rodila je Isusa u Betlehemu. Njegov rođendan slavimo 25.12.
 15. Odakle crpimo naše znanje o Isusu Kristu? Tko je bio Isus, što je činio i govorio i kako je živio i umro – o tome nam osobito izvješćuju četiri Evanđelja.
 16. Što Isus u svom naučavanju posebno ističe? Isus ističe da smo svi mi ljudi Djeca Božja, da je Bog naš Otac koji nas neizmjerno voli, da smo svi pred njim jednaki, i da nas Otac želi vidjeti u Nebeskom Kraljevstvu.
 17. Kako je Isus nastupao? Isus je propovijedao kako bi mi ljudi trebali živjeti. Uz davanje savjeta, On je svoje riječi uvijek pratio i sa divnim djelima-čudesima.
 18. Nabroji nekoliko Isusovih čudesa? Pretvorio vodu u vino, ozdravljenje Jairove kćeri, oživljavanje prijatelja Lazar, umnažanje hrane, vlastito uskrsnuće.
 19. Kako i što nas je Isus naučio moliti? Isus nas je naučio da se u molitvi Bogu obraćamo jednostavno i s povjerenjem. Isus nas je naučio najljepšu molitvu “OČE NAŠ”.
 20. Tko je Isus osudio na smrt? Isusa je na smrt na križu osudio rimski upravitelj Palestine Poncije Pilat.
 21. Što je Isus učinio prije odlaska s ovoga svijeta? Isus je na Posljednjoj Večeri ustanovio Euharistiju ili Svetu Misu po kojoj je uvijek prisutan među nama ljudima i po kojoj nam daje hranu za vječni život.
 22. Zašto su Isusova smrt i uskrsnuće važni za nas? Isus Krist je svojim životom, smrću i uskrsnućem popravio sve ono što je grijeh upropastio. Po njemu je ljudima opet vraćeno potpuno Božje prijateljstvo ili “milost posvetna”.
 23. Što nam govori nauk Crkve o drugom Isusovom dolasku? Isus će ponovno doći “u slavi suditi žive i mrtve” na kraju vjekova. Svi mi ljudi ćemo na koncu svoga života morati položiti Bogu račun za svoj život.
 24. Tko čini grijeh? Tko se protivi glasu svoje savjesti i tko se protiv Božjih zapovijedi svjesno i slobodno opredjeljuje za zlo.
 25. Što su to sakramenti? Sakramenti su vidljivi znakovi nevidljive Božje milosti. Vršenjem sakramenata mi ispunjavamo sve ono što nam je potrebno da jednoga dana zaslužimo vječni život.

MOLITVE KOJE TREBA ZNATI SVAKI KRŠĆANIN

OČE NAŠ Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od zla. AMEN

ZDRAVO MARIJO Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na čas smrti naše. AMEN.

SLAVA OCU Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda i u vijeke vjekova. AMEN

APOSTOLSKO VJEROVANJE  Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sinja njegovoga jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopana, sišao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao nad nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetog, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. AMEN.

ANĐEO GOSPODNJI

Anđeo Gospodnji navijestio Mariji. I ona je začela po Duhu Svetom. Zdravo Marijo…Evo službenice Gospodnje. Neka mi bude po riječi tvoj. Zdravo Marijo…I Riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Zdravo Marijo…Moli za nas, sveta Bogorodice. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Pomolimo se. Milost, svoju, molimo Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po Anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo, po istom Kristu Gospodinu našemu. AMEN.

DESET BOŽJIH ZAPOVIJEDI

 1. Ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih Bogova uz mene.

Samo je jedan Bog i drugih bogova jednostavno nema.

 1. Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud.

Ne smijemo uzalud izgovarati ime Božje, tj. ne smijemo psovati

 1. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji.

Svake nedjelje i blagdana moramo ići na svetu misu

 1. Poštuj oca i majku, da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji.

Uvijek moramo slušati roditelje i starije i poštivati ih

 1. Ne ubij. Nikoga od ljudi ne smijemo ubiti ni na koji način
 2. Ne sagriješi bludno. Ne smijemo povrijediti tijelo svoga bližnjega
 3. Ne ukradi. Ne mijemo samovoljno uzeti ništa što pripada drugom
 4. Ne reci lažna svjedočanstva. Ne smijemo lagati
 5. Ne poželi tuđega ženidbenog druga.

Ne smijemo željeti tuđeg ženidbenog druga

 1. Ne poželi nikakve tuđe stvari.

Ne smijemo pohlepno misliti i željeti dobra svoga bližnjega

SEDAM SVETIH SAKRAMENATA

 1. Krštenje – sakrament po kojem postajemo članovi Crkve. Postajemo djeca Božja, briše nam se istočni grijeh i dobivamo posvetnu milost
 2. Potvrda – sakrament po kojem se učvršćuje naše krštenje i potvrđuje se opredijeljenost za Boga, primamo sedam darova Duha Svetog
 3. Sveta Pričest – Na Posljednjoj Večeri Isus sebe nama daje za hranu pod prilikama kruha i vina te se hraneći tom hranom zaslužuje vječni život
 4. Ispovijed – po ovom sakramentu nam se opraštaju svih oni grijesi koje smo spremni priznati u osobnoj ispovijedi
 5. Bolesničko pomazanje – po ovom sakramentu čovjek prima snagu za pobjedu nad fizičkim i duhovnim teškoćama
 6. Svećenički red – ovaj sakrament daje pojedincima osobiti dar posvećivanja i podjeljivanja drugih sakramenata ostalim vjernicima
 7. Ženidba – sakrament ljubavi između dvije osobe različitog spola

SEDAM GLAVNIH GRIJEHA

 1. Oholost – grijeh izdizanja sebe iznad drugih ljudi, pa i iznad Boga
 2. Škrtost – grijeh brige za samog sebe ne misleći na druge
 3. Bludnost – grijeh povreda tijela svojega bližnjega
 4. Zavist – grijeh ljubomore prema uspjesima našega bližnjega
 5. Neumjerenost u jelu i piću – grijeh uzimanja prevelikih doza jela i pića
 6. Srditost – grijeh neprihvaćanja sebe ni drugih
 7. Lijenost – manjak volje za svim aktivnosti na štetu drugih

SEDAM DAROVA DUHA SVETOG

 1. Mudrost – dar donošenja dobrih odluka važnih za život
 2. Razum – dar korištenja svih darova Božjih
 3. Savjet – prihvaćanje svih dobrih savjeta od onih koji su mi poslani
 4. Jakost – dar prihvaćanja vlastitih sposobnosti
 5. Znanje – dar prihvaćanja osobnih napredaka
 6. Pobožnost – dar po kojem možemo Bogu za sve zahvaljivati
 7. Strah Božji – dar prihvaćanja Božjeg suda

PET ZAPOVIJEDI CRKVENIH

 1. Svetkuj zapovijedane blagdane i slušaj pobožno svetu misu nedjeljom i u zapovijedane blagdane
 2. Posti zapovijedane poste i u određene dane ne mrsi
 3. Svake se godine najmanje jedanput – o Uskrsu – ispovijedi i pričesti
 4. Drži se ženidbenih zakona svete Crkve
 5. Doprinosi za crkvene potrebe

SAKRAMENT SVETE ISPOVIJEDI

Skrušeno ispovijedam svoje grijehe koje sam učinio od svoga krštenja. Sagriješio sam ovo:

 1. Kako i koliko sam se molio? Koliko sam poštivao Boga, da li sam ga vrijeđao?
 2. Da li sam išao redovito na svetu misu nedjeljom i blagdanom?
 3. Da li i koliko slušam svoje roditelje? Da li ih poštujem? Da li se svađam?
 4. Da li sam nekom svom bližnjem učinio neku nepravdu?
 5. Da li kradem i da li sam ukradeno vratio? Koliko i kako teško lažem?
 6. Da li sam ohol, zavidan i ljubomoran? Jesam li škrt, da li dijelim s bližnjima?
 7. Da li se često srdim i ljutim na svoje bližnje?
 8. Jesam lijen u pomaganju onima kojima trebam pomoći?

Velečasni, više se svojih grijeha ne sjećam. Molim pokoru i odrješenje od grijeha.

Svećenik ti tada da pouku na koji se način možeš popraviti, i što bi sve morao učiniti da budeš bolji. Dobro saslušaj koju će ti pokoru svećenik dati.

Nakon što ti svećenik kaže što moraš moliti za pokoru, ti moliš kajanje.

KAJEM SE OD SVEG SRCA, ŠTO UVRIJEDIH BOGA, SVOJE NAJVEĆE I NAJMILIJE DOBRO. MRZIM NA SVE SVOJE GRIJEHE I PROPUSTE I ČVRSTO ODLUČUJEM DA ĆU SE POPRAVITI I DA NEĆU VIŠE GRIJEŠITI.

Svećenik ti da odrješenje i tada možeš poći, moliš svoju pokoru i nakon toga nastojiš biti bolji, ispuniti sve ono što si u ispovijedi obećao.

 

PITANJA I ODGOVORI ZA SVETU POTVRDU

 1. Zašto smo na svijetu ? Na svijetu smo zato da Boga upoznamo, ljubimo, njemu služimo i tako u nebo dođemo.
 2. Što znači vjerovati u Boga? Vjerovati u Boga znači biti uvjeren da Bog postoji i smatrati istinom sve što je On objavio.
 3. Gdje je ukratko sadržano sve što mi vjerujemo o Bogu? U Apostolskom vjerovanju.
 4. Što je potrebno za vjeru? Za vjeru je potrebna posebna Božja pomoć koju mi zovemo milost.
 5. Tko je Bog? Bog je najsavršenije biće, svemogući otac stvoritelj neba i zemlje.
 6. Na temelju čega možemo zaključiti da Bog postoji?
 7. a) iz vidljivog svijeta: veličanstveni red u svemiru upućuje nas na postojanje svemogućega i sveznajućeg stvoritelja.
 8. b) iz glasa savjesti: svaki čovjek ima savjest koja ga potiče na dobro.
 9. Gdje je sadržana Objava Božja? Objava Božja je sadržana u Svetom pismu i usmenoj predaji.
 10. Koliko ima bogova? Bog je jedan, a u Bogu su tri osobe: Otac, Sin i Duh Sveti.
 11. Kako jednim imenom nazivamo Boga u tri božanske osobe? Presveto Trojstvo.
 12. Možemo li Boga vidjeti? Boga ne možemo vidjeti, jer je on čisti duh, to znači da On nema tijela.
 13. Gdje je Bog? Bog je svugdje i na svakom mjestu. On je posvudašnji.
 14. Od kada je Bog i do kada će biti? Bog je vječan, nema ni početka ni svršetka.
 15. Može li Bog učiniti sve što hoće? Bog može učiniti sve što hoće. On je svemoguć.
 16. Zna li Bog sve? Bog sve zna: On je sveznajući.
 17. Kako se zovu ljudi koji kažu da nema Boga? Zovu se bezbožnici ili ateisti.
 18. Što je Bog stvorio? Bog je stvorio nebo i zemlju i sve što postoji.
 19. Što znači riječ “stvoriti”? Stvoriti znači učiniti nešto iz ničega.
 20. Koga je Bog stvorio na nebu? Na nebu je Bog stvorio anđele.
 21. Kakvi su anđeli bili na početku? Svi su na početku bili dobri. Kasnije su neki sagriješili.
 22. Kako se zovu anđeli koji su sagriješili? Zovu se đavli.
 23. Od čega se sastoji čovjek? Čovjek se sastoji od raspadljivog tijela i besmrtne duše.
 24. Kako se zovu prvi ljudi? Prvi ljudi zovu se Adam i Eva.
 25. Kako se zove najljepši dar koji je Bog dao prvim ljudima? Zove se milost posvetna.
 26. Što je milost posvetna? Milost posvetna je ljubav kojom Bog prihvaća čovjeka za svoje dijete i daje mu pravo na život vječni.
 27. Kako se zove grijeh prvih ljudi? Grijeh prvih ljudi zove se istočni grijeh, jer istječe od Adama i Eve na sve ljude.
 28. Tko se rodio bez istočnog grijeha? Bez istočnog grijeha rodila se samo Blažena djevica Marija.
 29. U kojem se sakramentu oprašta istočni grijeh? Istočni grijeh se oprašta u sakramentu krštenja.
 30. Na koji način se Bog ipak smilovao ljudima i dao im mogućnost da se ipak spase?

Bog je obećao našim praroditeljima Adamu i Evi da će na svijet poslati svoga sina Isusa Krista, koji će otkupiti i spasiti svijet.

 1. Tko je Isus Krist? Isus Krist je obećani Spasitelj, pravi Bog i pravi čovjek.
 2. Gdje je sadržan kratki Isusov životopis? U Evanđeljima, koja su napisali: Matej, Marko, Luka i Ivan.
 3. Što znači ime Isus Krist? Isus na hebrejskom znači Spasitelj, a Krist znači Pomazanik.
 4. Koji je najuzvišeniji naziv za Krista? Najuzvišeniji naziv za Krista je SIN BOŽJI.
 5. Gdje se rodio Isus Krist? Isus Krist se rodio u Betlehemu.
 6. Kad se rodio Isus Krist? Isus Krist se rodio na početku nove ere; od njegova rođenja brojimo godine.
 7. Što slavimo na Božić? Na Božić slavimo Isusovo rođenje.
 8. Kako je Isus postao čovjekom? Isus Krist je začet po Duhu svetom. To znači da se njegovo začeće dogodilo na jedinstven i čudesan način.
 9. Kako se zove Isusova majka? Isusova majka se zove Blažena Djevica Marija.
 10. Tko je navijestio Mariji da će začeti i roditi Isusa? Anđeo Gabrijel
 11. Kojim je riječima anđeo pozdravio Mariju? “Raduj se milosti puna! Gospodin je s tobom!”
 12. Što je anđeo nakon pozdrava rekao Mariji? Nakon pozdrava anđeo je rekao: “Marijo ti ćeš začeti i roditi Sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus”.
 1. Što je anđeo odgovorio na Marijino pitanje kako će se to dogoditi?”Duh sveti sići će na te, sila Previšnjega će te zasjeniti”.
 1. Što je Marija na to rekla? “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj”.
 2. Tko je prvi došao pokloniti se djetetu Isusu?  Prvi su došli pokloniti se pastiri iz okolice Betlehema.
 1. Tko je javio pastirima da se rodio Isus? Anđeo.
 2. Što su pjevali anđeli kad se rodio Isus? Kad se rodio Isus anđeli su pjevali: Slava Bogu na visini, i na zemlji mir ljudima dobre volje.
 1. Tko se poslije pastira došao pokloniti Isusu? Poslije pastira došla su se pokloniti tri mudraca sa istoka.
 1. Što znamo o Isusu kada mu je bilo 40 dana? Kada je Isusu bilo 40 dana bio je prikazan Bogu u Jeruzalemskom hramu?
 1. Koji se blagdan slavi kao spomen na taj događaj? Slavi se Svijećnica ili Prikazanje Gospodnje (2. veljače).
 1. Kamo je Isus kao dijete morao bježati sa Marijom i Josipom? U Egipat.
 2. Kako se zove kralj koji je htio pogubiti Isusa bojeći se da će mu on oteti prijestolje? Herod.
 3. Gdje je Isus živio nakon povratka iz Egipta? Isus je nakon povratka iz Egipta živio u Nazaretu; odatle i ime Isus Nazarećanin.
 1. Što znamo o dvanaestogodišnjem Isusu? Kada je Isusu bilo 12 godina, on je sa Marijom i Josipom pošao na hodočašće u Jeruzalem. Tamo se izgubio i nakon tri dana našli su ga u Hramu kako propovijeda.
 1. Koliko godina je Isus živio kao čovjek na zemlji? Živio je oko 33 godine.
 2. Kako se može podijeliti Isusov ovozemaljski život? Može se podijeliti u dva razdoblja: skroviti život do 30-te godine i javni, koji obuhvaća njegove posljednje godine života.
 3. Što čini Isus prije javnog djelovanja? Prije javnog djelovanja Isus odlazi u pustinju i tu posti i moli 40 dana.
 1. Od kojeg događaja započinje Isusovo javno djelovanje? Isusovo javno djelovanje započinje njegovim krštenjem na rijeci Jordanu.
 1. Tko je Isusa krstio? Krstio ga je sveti Ivan Krstitelj.
 2. Po čemu je Isus postao poznat u javnosti? Isus je postao poznat po svojim govorima i čudesima.
 3. Kako se zove Isusov najpoznatiji govor? Zove se govor na gori ili osam blaženstava.
 4. Koje je Isusovo prvo čudo? Pretvaranje vode u vino na svadbi u Kani Galilejskoj.
 5. Nabroji nekoliko čudesa što ih je Isus učinio? Isus je pretvorio vodu u vino, utišao oluju na moru, umnožio kruh u pustinji, ozdravljao bolesne i uskrsavao mrtve.
 6. Koje je Isusovo najveće čudo? Najveće Isusovo čudo je njegovo vlastito uskrsnuće.
 7. Kako se zovu Isusovi učenici i koliko ih je bilo? Isusovi učenici zovu se apostoli, a bilo ih je dvanaest.
 1. Što znači riječ “apostol”? “Apostol” znači poslanik-misionar.
 2. Je li Isus imao neprijatelja u narodu? Jest, oni su ga optužili i tražili od vlasti da ga ukloni.
 3. Tko je Isusa osudio na smrt? Isusa je na smrt osudio rimski upravitelj Poncije Pilat.
 4. Tko je Isusa izdao? Isusa je izdao njegov učenik Juda Iškariotski.
 5. Koji je od apostola Isusa tri puta zatajio? Zatajio ga je apostol Petar.
 6. Što je Isus proslavio sa svojim učenicima prije muke i smrti? Prije muke i smrti Isus je sa svojim apostolima proslavio oproštajnu večeru koju mi zovemo Posljednja večera.
 7. Kada slavimo spomen na Isusovu Posljednju večeru? Spomen na Isusovu Posljednju večeru slavimo na Veliki Četvrtak i u svakoj svetoj misi.
 1. Kad se slavi spomen muke i smrti Isusove? Spomen muke i smrti Isusove slavi se na poseban način na Veliki Petak.
 1. Gdje je Isus raspet i umro? Na brdu Kalvariji kraj Jeruzalema.
 2. Što je Isus molio viseći na križu? Viseći na križu Isus je molio za svoje neprijatelje, riječima: Oče oprosti im jer ne znaju što čine.
 3. Kad su Isusa raspeli na križ, koji su mu natpis stavili nad glavu? Bilo je napisano: INRI, a to znači: Isus Nazarećanin Kralj Židovski.
 4. Tko je sa Isusom još raspet na Kalvariji? Bila su raspeta još dvojica razbojnika.
 5. Kamo je sišla Isusova duša kad se rastala sa tijelom? Sišla je nad pakao, gdje su bile duše preminulih pravednika.
 1. Kako se zove čovjek koji je Isusa skinuo sa križa i pokopao ga u svoj grob? Zove se Josip iz Arimateje, Isusov potajni učenik.
 1. Što je Pilat naredio poslije pokopa Isusova? Pilat je naredio da se Isusov grob zapečati i da se postavi straža da učenici ne bi ukrali Isusovo tijelo.
 1. Dali je Isusovo tijelo ostalo u grobu? Isusovo tijelo nije ostalo u grobu; treći dan nakon ukopa Isus je uskrsnuo.
 1. Što nas uči Isusovo uskrsnuće? Isusovo uskrsnuće uči nas da je Isus pravi Bog i da ćemo i mi jednom uskrsnuti od mrtvih.
 2. Koliko se dugo nakon uskrsnuća Isus prikazivao svojim učenicima? Kroz 40 dana. Nakon toga je uzašao na nebo.
 3. Kakvu je vlast Isus dao svojim apostolima na dan svoga uskrsnuća? Vlast opraštati grijehe.
 4. Kome su apostoli predali vlast opraštati grijehe? Vlast opraštati grijehe apostoli su predali biskupima i svećenicima.
 1. Kako se zove sakrament u kojem se opraštaju grijesi učinjeni poslije krštenja? Zove se sakrament pomirenja ili ispovijed.
 1. Zašto je Isus podnio muku i smrt na križu? Isus je podnio muku i smrt na križu za naše spasenje. Sam je rekao da je najveća ljubav položiti svoj život za prijatelje svoje.
 2. Zašto su ondašnji vlastodršci Isusa osudili na smrt? Isus je osuđen na smrt zato što je javno prigovarao vlastodršcima koji su vjeru zloupotrebljavali da bi držali narod u strahu.
 1. Što je Isus posvjedočio svojom smrću? Da voli ljude i da je spreman za čovjeka i život žrtvovati.
 2. Po čemu se Isusova smrt razlikuje od smrti drugih ljudi? Isus je ne samo čovjek nego i Bog; Zato je njegovom smrću svaka ljudska smrt posvećena.
 1. Tko je Duh Sveti? Duh Sveti je treća božanska osoba, s Ocem i Sinom pravi Bog.
 2. Kad su apostoli primili Duha Svetoga? Pedeseti dan nakon Isusova uskrsnuća.
 3. Koji se blagdan slavi kao spomen na taj događaj? Slavi se blagdan duhova.
 4. Kako je Duh sveti djelovao na apostole? Duh sveti je apostole posvetio i ojačao.
 5. Kakvi su apostoli bili prije dolaska Duha Svetog? Apostoli su prije dolaska Duha Svetog bili strašljivi i malodušni. Poslije primanja Duha svetoga neustrašivo su propovijedali Kristovu nauku.
 6. Koji su darovi Duha svetoga? mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost i strah Božji.
 7. U kojem sakramentu mi primamo na poseban način darove Duha svetoga? Potvrde ili krizme.
 8. Što je crkva? Crkva je zajednica Isusovih vjernika na čelu sa svetim ocem Papom.
 9. Tko je osnovao Crkvu? Crkvu je osnovao Isus Krist.
 10. Zašto je Isus osnovao Crkvu? Isus je osnovao Crkvu da ona vodi ljude Bogu.
 11. Koji je drugi naziv za Crkvu? Drugi naziv za Crkvu je Tijelo Kristovo.
 12. Koga je Isus postavio za prvog vrhovnog poglavara Crkve? Apostola Petra, i to riječima: “Ti si Petar – stijena, i na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati ” ( Mt 16,18).
 13. Kako se zovu Petrovi nasljednici? Zovu se pape.
 14. Kako se zove današnji papa. Današnji papa zove se Franjo.
 15. Koje su oznake prave Crkve? Oznake prave crkve su: jedna, sveta, katolička i apostolska.
 16. Dokle će trajati Kristova Crkva? Kristova Crkva trajat će do konca svijeta.
 17. Koje su naše dužnosti prema Crkvi? Treba Crkvu svoju ljubiti, Crkvu slušati i s Crkvom surađivati.
 18. Što je općinstvo svetih? Zajednica Isusovih vjernika na zemlji, svetaca u nebu i duša u čistilištu.
 19. Koje su posljednje stvari čovjeka? Posljednje stvari čovjeka su: smrt, sud, raj ili pakao.
 20. Što je Isus rekao o uskrsnuću mrtvih? :”Koji su činili dobro, uskrsnut će na život, a koji su činili zlo, uskrsnut će na osudu.
 21. Tko ide u pakao? U pakao ide tko umre u smrtnom grijehu.
 22. Koja je najteža kazna prokletih u paklu? Najteža kazna prokletih u paklu jest da su zauvijek odbačeni od Boga.
 1. Tko ide u čistilište? U čistilište ide tko umre u milosti Božjoj, a nje zadovoljio za svoje grijehe.
 2. Kada će Isus ponovo doći na zemlju? Na svršetku svijeta, da sudi ljudima.
 3. Kako se zove sud na svršetku svijeta. Zove se opći sud, jer će se suditi svim ljudima.
 4. Što će Bog učiniti na općem sudu? Dobre nagraditi vječnom nagradom zle kazniti vječnom kaznom
 5. Što znači riječ “sakrament”? Riječ sakrament znači sveta tajna.
 6. Što su to kršćanski sakramenti? Vidljivi znakovi nevidljive milosti, darivanje Božjeg života čovjeku.
 7. Tko je ustanovio sakramente i koliko ih ima? Ustanovio ih je Isus Krist, a ima ih sedam.
 8. Koji je sakrament najpotrebniji za spasenje? Najpotrebniji sakrament za spasenje je krštenje.
 9. Što je krštenje? Krštenje je sakrament u kojem Bog kršteniku oprašta istočni grijeh i sve grijehe učinjene prije krštenja.
 10. Što čovjek postaje po krštenju? Postaje član Crkve i dionik Isusove smrti i uskrsnuća.
 11. Koju milost dobivamo u sakramentu krštenja? Dobivamo posvetnu milost i postajemo djeca božja.
 12. Kako se podjeljuje krštenje? Podjeljuje se tako da se krštenika polije po glavi naravnom vodom i da se pri tom izgovaraju riječi: “N. Ja te krstim u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
 13. Tko može krstiti? Redovito biskup, svećenik ili đakon, a u potrebi valjano može krstiti svaki čovjek.
 14. Da li postoji osim krštenja vodom i druga vrsta krštenja? Postoji krštenje krvi i krštenje želje.
 15. Tko prima krštenje krvi? Krštenje krvi prima onaj koji je zbog vjere ubijen prije krštenja koje je želio primiti.
 16. Što je krštenje želje? Krštenje želje prima onaj koji se želi krstiti ali mu je to bilo nemoguće.
 17. Što je potvrda ili krizma? Potvrda je sakrament u kojem krizmanik prima Duha svetoga da potpunije proživljava i širi svoju vjeru.
 18. Kojim riječima je Isus nagovijestio svetu potvrdu? “Primit ćete silu Duha Svetoga i bit ćete mi svjedoci”.
 19. Tko podjeljuje sakrament potvrde? Sakrament potvrde podjeljuje biskup ili ovlašteni svećenik.
 20. Koja se posebna milost prima u potvrdi? Prima se milost da možemo po vjeri živjeti i svoju vjeru javno priznavati.
 21. Kako se treba pripraviti za sakrament potvrde? Da dostojno primimo svetu potvrdu moramo biti u milosti posvetnoj i dovoljno poučeni u vjerskim istinama.
 22. Kako se podjeljuje sakrament potvrde? Sakrament potvrde podjeljuje se tako što biskup maže krizmanika posvećenim uljem po čelu izgovarajući riječi: “Primi pečat dara Duha Svetoga”. Krizmanik odgovara: “Amen”. “Mir tebi”! Krizmanik odgovara: I s duhom tvojim!
 23. Što je sveta pričest? Sveta pričest je sakrament u kojem pod prilikama kruha i vina primamo pravo tijelo i pravu krv Kristovu.
 24. Kad je ustanovljena sveta pričest? Sveta pričest je ustanovljena na Posljednjoj večeri kad je Isus nad kruhom rekao: ovo je moje tijelo, a nad vinom: ovo je moja krv!
 25. Koju je vlast Isus dao apostolima na Posljednjoj večeri? Isus je na Posljednjoj večeri dao apostolima svećeničku vlast posvećivanja: vlast pretvarati kruh i vino u tijelo i krv Kristovu.
 26. Kojim riječima je to učinio? Učinio je to kad je rekao: “Ovo činite meni na spomen”.
 27. Kome su apostoli predali tu vlast? Tu vlast apostoli su predali biskupima i svećenicima.
 28. Kad biskupi i svećenici pretvaraju kruh i vino u tijelo i krv Kristovu? Biskupi i svećenici pretvaraju kruh i vino u tijelo i krv Kristovu u svetoj misi za vrijeme pretvorbe.
 1. Da li se za vrijeme pretvorbe pretvaraju kemijska i fizička svojstva kruha i vina? Ne, mijenja se samo unutrašnja bit, do koje osjetila ne dopiru.
 1. Može li se svatko pričestiti? Pričestiti se može samo kršćanin koji na duši nema teškog grijeha i koji vjeruje u Isusovu prisutnost u svetoj pričesti.
 2. Što čini onaj tko se pričesti s teškim grijehom? On čini strašan grijeh koji se zove svetogrđe.
 3. Što je Presveti Oltarski Sakrament? Presveti Oltarski Sakrament jest Tijelo i Krv Kristova pod prilikama kruha i vina.
 1. Kako se zove mjesto u crkvi gdje se čuva Presveti Oltarski Sakrament? Zove se svetohranište.
 2. Što je ispovijed ili pomirenje? Ispovijed ili sakrament pomirenja jest sakrament u kojem nam Bog preko svećenika oprašta grijehe učinjene poslije krštenja.
 3. Kome je Bog dao vlast opraštati grijehe? Apostolima, a preko njih biskupima i svećenicima.
 4. Kad je Isus dao vlast apostolima opraštati grijehe? Isus je dao apostolima vlast opraštati grijehe na dan svoga uskrsnuća.
 1. Kojim je riječima Isus dao vlast opraštati grijehe? Riječima: “Primite Duha svetoga! Kojima oprostite grijehe, bit će im oprošteni, a kojima zadržite bit će im zadržani”.
 2. Kome Bog oprašta grijehe? Jedino onome koji se iskreno kaje i odluči čuvati se ubuduće grijeha.
 3. Što znači kajati se za grijehe? Znači žaliti što smo Boga ili svoga bližnjeg uvrijedili.
 4. Koje grijehe treba ispovijedati u sakramentu pomirenja? U sakramentu pomirenja treba ispovijedati sve teške grijehe, a po mogućnosti i lake.
 1. Kako ćemo se pripremiti na svetu ispovijed?

Pet predispovijedi:

 1. Sjetiti se svojih grijeha 2. Pokajati se za grijehe 3. Odlučiti ubuduće ne griješiti
 2. Ispovjediti sve grijehe 5. Izvršiti pokoru za grijehe
 3. Što je pokora koju je vjernik dužan izvršiti nakon ispovjedi? Pokorom vjernik popravlja zle posljedice grijeha, jača dušu i zajednici pruža dobar primjer.
 1. Što se događa ako vjernik prije smrti ne popravi zle posljedice svojih grijeha? On svoju pokoru dovršava nakon smrti u čistilištu.
 1. Kako se zove tajna na koju je dužan svaki svećenik u svetoj ispovjedi? Zove se ispovjedna tajna. Ispovjednik je vezan tom tajnom, da nikad nikome ne smije reći ono što je čuo u ispovjedi.
 2. Što je bolesničko pomazanje? Bolesničko pomazanje je sakrament namijenjen bolesniku na korist duše, a više puta i tijela..
 1. Tko može primiti bolesničko pomazanje? Može ga primiti svaki bolesnik koji je ozbiljno bolestan.
 1. Kako se u sakramentu bolesničkog pomazanja ističe vrijednost i dostojanstvo ljudskoga tijela? Kao što Crkva maže uljem tijelo djeteta u krštenju i potvrdi, tako iskazuju počast i tijelu koje se nalazi u smrtnoj opasnosti. Time se označuje da tijelo nije namijenjeno smrti nego uskrsnuću.
 1. Što je svećenički red? Svećenički red je sakrament u kojem se podjeljuje svećenička vlast i milost za dostojno vršenje svete službe.
 2. Koji su stupnjevi sakramenta svetog reda? Stupnjevi sakramenta svetog reda su: đakon, svećenik, biskup. Biskup ima puninu svetog reda, svećenik je njegov pomoćnik, a đakon pomoćnik svećenika u vodstvu zajednice vjernika.
 3. Koju vlast dobivaju svećenici po svetom redu? Svećenici dobivaju vlast slavljenja svete mise, vlast opraštanja grijeha i vlast naučavanja.
 1. Tko podjeljuje svećenički red? Svećenički red podjeljuje samo biskup.
 2. Što je sakrament ženidbe? Sakrament kojim se u ime Božje podjeljuje roditeljska vlast i milost.
 3. Tko je ustanovio ženidbu? Ženidbu je ustanovio Bog u zemaljskom raju kad je stvorio čovjeka kao muško i žensko, a Isus je ženidbu uzdigao među sakramente.
 4. Kakva je kršćanska ženidba? Kršćanska ženidba je jedinstvena i nerazrješiva.
 5. Tko podjeljuje sakrament ženidbe? Sakrament ženidbe podjeljuju sami zaručnici pred dva svjedoka i svećenikom.
 1. Jesu li svi kršćani koji sklapaju brak dužni crkveno se vjenčati? Svi kršćani koji stupaju u brak dužni su se crkveno vjenčati.
 1. Što biva sa onim kršćanima koji se vjenčaju samo “civilno”? Crkva njih smatra javnim grešnicima i oni gube pravo na sve druge sakramente: ne mogu se ni ispovjediti ni pričestiti do smrtnog časa.
 1. Koje sakramente možemo primiti jednom u životu? Samo jednom u životu možemo primiti: krštenje, krizmu i svećenički red, jer ti sakramenti utiskuju u dušu neizbrisivi pečat.

MOLITVE KOJE TREBA ZNATI SVAKI KRŠĆANIN

OČE NAŠ Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od zla. AMEN.

ZDRAVO MARIJO Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na čas smrti naše. AMEN.

SLAVA OCU Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada, i vazda i u vijeke vjekova. AMEN

APOSTOLSKO VJEROVANJE  Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sinja njegovoga jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopana, sišao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao nad nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetog, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen

ANĐEO GOSPODNJI Anđeo Gospodnji navijestio Mariji. I ona je začela po Duhu Svetom. Zdravo Marijo…Evo službenice Gospodnje. Neka mi bude po riječi tvoj. Zdravo Marijo…I Riječ je tijelom postala. I prebivala među nama. Zdravo Marijo…Moli za nas, sveta Bogorodice. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Pomolimo se. Milost, svoju, molimo Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po Anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo, po istom Kristu Gospodinu našemu. AMEN.

KAJANJE  KAJEM SE OD SVEG SRCA, ŠTO UVRIJEDIH BOGA, SVOJE NAJVEĆE I NAJMILIJE DOBRO. MRZIM NA SVE SVOJE GRIJEHE I PROPUSTE I ČVRSTO ODLUČUJEM DA ĆU SE POPRAVITI I DA NEĆU VIŠE GRIJEŠITI.

GLAVNE ISTINE

 1. Samo je jedan Bog, a tri su božanske osobe: Otac, Sin i Duh Sveti
 2. Bog je sve stvorio, sve uzdržava i upravlja
 3. Duša je čovječja besmrtna
 4. Sin je Božji postao čovjekom i otkupio nas svojom smrću na križu
 5. Milost je Božja potrebna za spasenje
 6. Bog će dobro nagraditi vječnom nagradom, a zlo kazniti vječnom kaznom

DESET ZAPOVIJEDI BOŽJIH

 1. Ja sam Gospodin Bog tvoj. Nemaj drugih bogova uz mene!
 2. Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud!
 3. Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji!
 4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji!
 5. Ne ubij! 6. Ne sagriješi bludno! 7. Ne ukradi! 8. Ne reci lažna svjedočanstva!
 6. Ne poželi tuđeg ženidbenog druga! 10. Ne poželi nikakve tuđe stvari!

DVIJE ZAPOVIJEDI LJUBAVI

 1. Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom!
 2. Ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe!

PET CRKVENIH ZAPOVIJEDI

 1. Svetkuj zapovijedane blagdane i slušaj pobožno svetu Misu u nedjelju i zapovijedane blagdane!
 2. Posti zapovijedane blagdane i u određene dane ne mrsi!
 3. Svake se godine najmanje jednom ispovijedi i o Uskrsu pričesti!
 4. Drži se ženidbenih zakona svete Crkve!
 5. Doprinosi za crkvene potrebe!

SEDAM SVETIH SAKRAMENATA  1. Krštenje 2. Potvrda 3. Sveta pričest 4. Ispovijed 5. Bolesničko pomazanje 6. Svećenički red 7. Ženidba

SEDAM GLAVNIH GRIJEHA

 1. Oholost 2. Škrtost 3. Bludnost 4. Zavist 5. Neumjerenost u jelu i piću 6. Srditost 7. Lijenost

POSLJEDNJE STVARI ČOVJEČJE

Smrt, sud, nebesko blaženstvo za dobre, a pakao za zle.

UVJETI ZA PRIMANJE SVETE PRIČESTI

 1. Sat prije pričesti čuvati se svake hrane i alkoholnih pića (Voda se smije piti u svako doba)
 2. Biti čist na duši i na tijelu od svakoga grijeha, osobito grijeha smrtnoga.
 3. Vjerovati da primaš u svoja prsa pravo tijelo i krv Isusa Krista s božanstvom i čovječanstvom.

OSAM BLAŽENSTAVA

 1. Blaženi siromašni u duhu jer je njihovo kraljevstvo nebesko
 2. Blaženi žalosni jer će se utješiti
 3. Blaženi krotki jer će baštiniti zemlju
 4. Blaženi koji gladuju i žeđaju pravde, jer će se nasititi pravde
 5. Blaženi milosrdni jer će postići milosrđe
 6. Blaženi koji su čista srca jer će Boga gledati
 7. Blaženi miroljubivi jer će se zvati sinovima Božjim
 8. Blaženi koji su progonjeni radi pravde jer je njihovo kraljevstvo nebesko.