SVETI IVAN KRSTITELJ -21-24.6. 2021

SVETI IVAN KRSTITELJ  – SPLIT – TRSTENIK  21-24.LIPNJA 2021.

Prva večer trodnevnice unatoč velikoj vrućini okupio se lijep broj vjernika i štovalaca sv. Ivana. sv. Misu predvodio je dr sc don Marko Trogrlić prof. U uvodu u sv. MISU istaknuo je potrebu nasljedovanja svetaca istaknuvši primjer sv. Alojzija Gonzage. Današnje nas Evanđelje (Mt 7, 1-5) poziva na ispitivanje našega života o tomu kako u odnosu na ljude koji nas okružuju slijedimo Krista kao svoga učitelja. Nama je svima lakše uočavati tuđe nedostatke od vlastitih. Svim nam je zajednička slabost: sudimo bližnjega dok u isto vrijeme ne vidimo svojih pogrješaka i ne priznajemo da smo i sami potrebni Božjeg milosrđa. Isus ne niječe činjenicu da ljudi imaju slabosti, ali nas poziva da pogledam prvo na svoje mane i da se ustegnemo od krivih sudova koji uvijek imaju svoj uzrok u pomanjkanju prave ljubavi prema bližnjemu. Čovjek koji krivo sudi, dira u Božje pravo koji jedini naš pravi sudac. Zato nas Isus opominje: “Nemojte suditi…“ Trebamo dakle svi najprije ispravljati vlastite pogrješke, prije nego što osudimo pogrješke drugih. Davno je sv. Augustin rekao: „Nastoj kod sebe ukloniti ono, što vidiš kao manu kod drugih.“ Da bi čovjek upoznao sebe u pravom i potpunom smislu i ponizno priznao svoje manjkavosti, svoje nedostatke i svoje grijehe, potrebna mu je poniznost i prava vjera. O toj vjeri govori prvi čitanje iz knjige Postanka (Post 12, 1-9). Govori nam, naime, o tomu kako se Abram zaputio onako kako mu je Gospodin rekao. Abraham se pouzdaje u Boga. Abraham vjeruje Bogu. Abraham slijedi Božju riječ. Abraham na sumnja u Božje prosudbe i prijedloge. Valja dakle Bogu pokloniti sve svoje povjerenje. Odazvati mu se u vjeri i u toj vjeri promatrati i sebe i drugog i ovaj svijet. To je jedini istinski pogled. Vjera ja neizrecivi dar, dragocjen dar. Valja nam u vjeri doći pred Isusa i dopustiti mu da na mene padne njegov milostivi pogled. Moliti ga da iz mojega oka ukloni bilo kakvu mrlju ili trunak i moliti ga za jasnoću pogleda koji je proizlazi iz vjere. Sve i uvijek gledati pogledom vjere. Uvijek živjeti iz vjere da Bog svakoga od nas gleda velikodušnim i blagim pogledom i ne prezire nas niti nas odbacuje zbog naših slabosti i prijestupa. Molimo Gospodina da ga u vjeri zaista vidimo i zaista priznamo kao svog učitelja. Molimo ga: „Gospodine, daj da danas gledam blago na druge kao što siih ti gledao i gledaš. Amen.“

Na kraju Mise župnik se zahvalio don Marku na lijepim riječima, na ispitu savjesti, o našoj vjeri, našim riječima, suđenju i osudi, i našim djelima. Župnik preporučio župni list i program za iduće dane. Najavio predvoditelje misnih slavlja za iduće dane i na svetkovinu.

Druga večer trodnevnice sv. Misu zajedno za župnikom i prof. don Makom Trogrlićem, predvodio je u prisutnosti lijepog broja vjernika unatoč velikoj vrućini i pripremi gledanja utakmice Hrvatske i Danske, dr. sc. Don Hrvoje Relja, prof koji je u propovijedi bazirajući se na riječima evanđelja „Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!“ (Mt 7, 14) istakao da put spasenja ima apsolutnu karakter, tj. da nema alternative, te da je Isus Krist taj naš Put, Istina i Život. Objasnivši kao je Isus otkupljujući nas postao je naš Put Bogu, te da je objavljujući nam evanđeoski način življenja posto Istina po kojoj se ostvaruje naše sudjelovanje na putu spasenja, tj. življenje Kristova Života u našoj svakodnevnici.

Na kraju mise župnik je zahvalio vlč. Relji na lijepim riječima. Mnogi putovi i stranputice u našim životima imamo pred sobom. Različite puteve i puteljke, od oputine, makadama, lokalne, magistralne i auto puteve. A jedan jedini je pravi Put Isus Krist. Župnik preporučio župni list i plan za iduće dane uz najavu predvoditelja misnih slavlja, trećeg dan trodnevnice i same Svetkovine.

Treća večer uočnica sv. Misu predovdio je mons. don Jure Vrdoljak kanonik i župnik s Ravnih Njiva u Splitu. Sažetak homilije: P R O P O V I J E D  (Vigilija sv. Ivanu Krstitelju, 23. 06. 2021.)

Jedan od značajnijih principa duhovnoga života jest: gore srca. „Gore gledaj prema nebu i neboj se“, dovikuje nam blaženi Alojzije Stepinac. Gdje ti je blago ondje je i tvoje srce. Tko voli novac nikad mu ga dosta; tko voli more nikad mu ga dosta; tko voli ovaj onaj grijeh, postaje rob grijeha.

U današnjem svijetu mnogi kršćani gube svijest o grijehu. Tako je očita ravnodušnost, hladnoća i zaborav Boga. Mnogi žive kao da Bog uopće ne postoji. Danas su potrebni vjernici koji pred Božjim Licem izgovaraju i vape: “Gospodine, smiluj se”, za svoje i tuđe grijehe i Evo me, Gospodine, mene pošalji. Sv. Ivan Krstitelj, međaš između Staroga i Novoga Zavjeta, kao most povezuje i upućuje na Spasitelja. Poziva na radikalnu promjenu života, na usmjerenje cijele svoje stvarnosti prema Bogu. Sv. Ivan Krstitelj u utrobi svoje majke pjeva o Kristu i njemu se raduje. To bi trebao biti i naš stil života.   Mislili smo da možemo sve što hoćemo, pa čak i mimo zakona prirode? Jedan, mali virus – dobar je podsjetnik naše oholosti, ranjivosti i nesavršene ljudske naravi. Sve nas stavlja na noge, u izolaciju, gotovo izvan rajskog vrta.  Sadašnji trenutak našega života, zahtjeva od nas da snagom Duha Svetoga, vidimo sebe u ruci Božjoj, da vidimo sebe u srcu sv. Ivana Krstitelja. Tebi se utječemo, sv. Ivane Krstitelju. Svrni svoje milostive oči na nas u ovoj posvudašnjoj zarazi od zla, grijeha i bolesti. Ozdravi bolesne. Sjaji u dubini našega srca Božjom ljubavlju i Božjim mirom. Amen.

24. LIPNJA – SVETKOVINA  SV. IVANA KRSTIITELJA

Na samu svetkovinu služeno je 5 sv. Misa. Za hodočasnike u 8, za bolesnike u 9 30, za djecu i obitelj u 11 i 17 30 te svečani misno slvalje ui 19 sati  PROPOVIJED  vlč don Marka Trogrlića donosimo u cijelosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Crkva danas slavi rođendan sv. Ivan Krstitelja Gospodinova Preteče – koji je, uz Gospu čiji rođendan slavimo 8. rujna jedini svetac komu slavimo i dan rođenja na zemlji i dan rođenja za nebo. Očito je da je riječ o velikom čovjeku, velikom Božjem čovjeku: velikom zato što je Božji. Toliko velikom da će Isus kazati da je najvćei od žene rođeni: čovjek odjeven u ruho od devine dlake, sa štapom u rukama u obliku križa i s Jaganjcem Božjim kojeg će ukazati.                                                                                                                                                                                                                                 Liturgija je Crkve odabrala evanđeoski ulomak koji nam govori upravo o njegovu rođenjue. O rođenju djeteta kojemu je ime  Ivan, hebrejski Jehochánán-  u značenju „Božji dar“ ili Bog udjeljuje/čini  milost“ ili „Bog je / čini milosrđe“. Znakovit je to događaj koji ukazuje i predstavlja početak jedne epohe koju će obilježiti ovo izvanredno djete. Otac njegov Zaharija, potaknut Duhom svetim, će kliktati: „A ti djete prorok će se sveišnjega zvati jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš puteve, da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu po otpuštenju grijeha njihovih.“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Evanđeoski ulomak kojeg smo čuli je pravi himan Božjoj vjernosti i Božjem spasonosnom djelovanju: djelovanju punom samilosti i milosrđa prema čovjeku i čovječanstvu.                                         I ta Božja vjernost i  samilost ostvaruje se na samo Bogu znane i na samo Bogu moguće načine:                                                                                                                                                                                Anđeo Gospodnji se ukazuje starcu Zahariji u Hramu; on je već u godinama, nema djece; njegova žena također; Anđeo Gospodnji se obraća u Hramu, za službe, u tišini obreda;                                Anđeo Gospodnji se obraća pobožnim predstavnicima Ostatka Izraelova;                                                                                                                                                                                                                           Zaharija ne sumnja u Božju snagu, nego u svoje mogućnosti – ali Bog upravo bira nemoguće i u ljudskim očima neprikladno i nedostatno da učini moguće, da očituje svoju svemogućnost;  Zaharaija progovora u onom trenutku kad javno proglašava Ivanovo ime koje je i njegov program života; i to bez dogovora s Elizabetom koja odvojeno također  veli: „Ivan mu je ime“;              Ime koje mu roditelji daju nije uobičajeno, nego novo, drugo, puno simbolike – Bog čini milost označava sintezu Božje milosti, crhunca njegova djelovanja kojim preteča pripravlja put Spasitelju svijeta; Njegov ime je shvaćeno kao znak i navještaj milosnog doba za Izraela, za Božji narod; Tako djeluje Bog: moćno, svemoćno, na nama ljudima zapanjujući, neshvatljiv  način, na malenima, neuglednima, ljudskim očima nemoćnima – ali snažno i puno poruke, poruke koja progovora kroz usta nazočnih: „»Što li će biti od ovoga djeteta?« Uistinu, ruka Gospodnja bijaše s njime“;  I doista sve su to Božja divna djela koja naznačuju nastup konačnog i definitivnog Božjeg spasenjskog plana koji će se realizirati u osobi i djelu Spasitelja svijeta na kojega je upravo Ivan ukazao kao na Jaganjca Božjeg koji oduzima grijehe svijeta;

  1. Ivan Krstitelj je plod Božjeg odabranja ali on je i odgovor na to Božje odabranje, odgovor, potpuni i autentični, i potpuno otvoreni i raspoloživi odgovor Božjem pozivu i njegovu spasonosnom djelovanju.

Ivan  je odabran i posvećen još od krila materina. O tomu nam govori prvo  današnje čitanje kada kaže „Gospodin me pozvao od krila materina, od utrobe majke moje on me imenovao. Od usta mojih britak je mač načinio, sakrio me u sjeni ruke svoje, od mene je oštru načinio strijelu, sakrio me u svome tobolcu“ – da vijest o dolasku spasenja navijesti svima i svakomu;                                Ivan je zadnji od velikih proroka Staroga Saveza i prvi Novoga saveza kojega će Bog sklopiti sa novim narodom spaešnika po Isusovoj krvi; On je više od proroka, on je preteča Gospodinov!          Ivan je „glas koji viče u pustinji i poziva „pripravite put Gospdinu, poravnite mu staze“                                                                                                                                                                                              Ivan navješta konačni Božji sud svijetu i tom istom svijetu pokazuje Spasitelja, pozivajući na obraćenja života;  Ivan je svjedok Isusov „Ja vas krstim vodom, ali dolazi onaj koji je veći od mene i krstit će vas Duhom Svetim“; Ivan je prorok koji svoju vjernost Božjem pozivu potvrdio svojom krvlju; vjeran i hrabar do kraja ali istodobno ponizan toliko da je odlučno poručivao: „Nisam ja Krist, nego onaa koji je poslan pripraviti mu put. On treba da raste, a ja da se umanjujem“;                                                                                                                                                                                            Sveti Petar Damiani će reći: Prijatelj Zaručnikov se trebao roditi prije zaručnika; sluga prije Gospodara, glas prije Riječi, luč prije Svjetla, glasnik prije suca, otkupljeni  prije Otkupitelja. Ivan je bio preteča Kristu svojim rođenjem, svojim propovjedanjem, svojim krštenjem i svojom smrću“.                                                                                                                                                                                  I stoga će Mesija Krist Gospodin svečano izjaviti: “Zaista kažem, nijedan od žene rođeni nije veći od Ivana Krstitelja ” (Mt 11,11).                                                                                                                          3.  Ivan i njegov život nam je primjer kako svjedočiti uvijek i u svemu Krista Gospodina                                                                                                                                                                                           Ivan Krstitelj  bio je „čovjek poslan od Boga“, on je svetac nade i povjerenja u bolji svijet koji dolazi samoukoliko je usmjeren i koncentriran na Krista i njegovu Radosnu vijest Kraljevstva Božjega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Njegova nas današnja svetkovina poziva da sve jače spoznajemo da smo i mi, svatko od nas, plod Božjeg odabranja, Božje misli za svakoga od nas, Božje ljubavi koja nas je odvijeka ljubila i htjela da jesmo, da budemo; Njegova nas svetkovina poziva da sebi sve jače posvijestimo da svatko od nas ima svoj poziv i da nam u izvršavanju toga poziva Bog daje svu onu potrebnu snagu da se taj poziv i izvrši;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Njegova nas svetkovina poziva da svoj život u potpunosti orijentiramo prema Kristu i da ga vodimo primajući u svoj život Krista i živeći s njime i iz njega, koji je svjetlo, Riječ, Snaga, zaručnik… Ivan je tako živio stavaljajući se u ponizno služenje Kristu, poput sluge koji odvezuje i zavezuje vezice: “Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući“. Ivan Krstitelj je svjedok Kristov. Sveti Ćiril Jeruzalemski veli da postoji dugi popis Kristovih svjedoka: „ Svjedok je Otac koji s neba svjedoči za Sina, svjedok je Duh Sveti koji je na njega sišao u liku goluba, svjedok je arkanđeo Gabrijel koji ga je navijestio Mariji, svjedok je i Djevica Bogorodica, svjedok je i on blaženo mjesto  jaslica, svjedok je i Egipat koji ga je fizički kao maleno djete primio, svjedok je Šimun koji ga je primio  na svoje ruke i pobožna proročica Ana koja je vodila pokornički život i za njega svjedočila. Svjedok je Ivan, najveći od svih proroka, među rijekama svjedok je Jordan, među morima svjedok jeTiberijadsko more.“                                                                                                                                                                                                                             To je sve braćo i sestre, poziv i svakomu od nas da budemo i mi Kristovi svjedoci u ovom svijet. Ivan nam je u tomu primjer. To je primjer trajno aktualan. I danas Gospodin treba one koji će mu u ovomu svijetu biti svjedoci i preteče u ovom svijetu da se otvori Bogu i da ga primi.                                                                                                                                                                                                Svatko je od nas pozvan postati prorokom i da živimo svoj kršćanski poziv u cjelovitosti u ovomu svijetu. Svi smo pozvani pripravljati Gospodinu put  baš u ovomu svijetu, kao njegovi svjedoci. Možda nismo pozvani, poput Ivana dati i svoj život za Krista, ali svaki krštenik je pozvan naviještati Krista i njegovo Evanđelje i riječju i primjerom svoga života.                                                             Svatko od nas kršćana pozvan je u prvom redu svojim životom ukazivati na Krista Jaganjca Božjega koji oduzma grijehe svijeta i na njegovo Evanđelje. Neka nam u tomu svojim zagovorom pomogne sveti Ivan Krstitelj svima da doista ovim svijetom kročimo njegovim stazama kao autentični navjestitelji i svjedoci Isusa Krista, Jaganjca Božjega, jedinoga Spasitelja svijeta. Amen.        Na kraju mise župnik Je zahvalio propovjednicima trodnevnice i svetkovine, čestitajući svetkovinu zaštitnika župe, preporučio župni list, najavio u kolovozu proslavu 30 godišnjice župe. Pozvao na osvježenje u prostorije župe.   Na sv. Misama pjevanje predvodi župni zbor sa č.s Karmelom a za orguljama je Kristina Savarin, te mali zbor sa prof. Ivana Lozančić, uz sviranje Ivana Ćalušića.