NEBESKI SUPERMARKET

Nebeski supermarket!

Već sam dugo bio na putu života. Jednog dana ugledao sam znak s natpisom: “Nebeski supermarket”. Kada sam se približio, vrata su se širom otvorila i već sam bio unutra. Vidio sam mnoštvo anđela. Stajali su posvuda. Jedan mi je dodao košaru i rekao: “Dijete moje, pažljivo

kupuj. Sve što čovjek treba nalazi se u ovom dućanu. Ako ne možeš ponijeti sve što ti treba, možeš doći slijedeći dan.” Prvo sam uzeo STRPLJENJE. LJUBAV je bila u istom redu. Dole niže bilo je RAZUMIJEVANJE; treba kamo god ideš. Uzeh kutiju MUDROSTI, vreću VJERE. Jednostavno nisam mogao promašiti SVETOG DUHA jer je bio posvuda. Zastao sam da uzmem nešto SNAGE i HRABROSTI da mi pomogne istrčati ovu trku. Do tada moja je košara već postala puna, ali onda sam se sjetio da trebam nešto MILOSTI. Nisam zaboravio SPASENJE, jer je SPASENJE bilo besplatno pa sam uzeo dovoljno da spasim i tebe i sebe. Tada sam se počeo vraćati prema blagajniku da platim svoj račun. Mislio sam da imam sve da ispunim UČITELJEVU volju. Kako sam se kretao prema izlazu vidio sam MOLITVU; jednostavno sam je morao uzeti jer sam znao da ću se susresti sa izazovima kad izađem van. RADOSTI i MIRA bilo je u izobilju, bili su zadnji na polici. PJESMA i HVALA visjele su u blizini, pa sam se poslužio. Tada sam rekao anđelu: “Koliko sam dužan?” On se ponovo nasmijao i rekao: “DIJETE MOJE, VEĆ ODAVNO BOG JE PLATIO TVOJ RAČUN.” Pošalji kopije ove priče ljudima za koje misliš da žele primiti blagoslov.