ZBOROVOĐA

U Ponedjeljak na Svetkovinu Uznesenja BDM, dosadašnji voditelj zbora i orguljaš u našoj župi, gosp. Toni Lukačević priopćio je župniku da odustaje od vođenja zbora i sviranja u našoj župi. Hvala mu za sve što je učinio za našu župu i naša liturgijska slavlja činio svečanim. Gospodin mu obilato vratio,  želimo mu da i dalje svojim životom svjedoči vjernost Bogu Crkvi i svome narodu. Božji Blagoslov neka ga prati.

Mi tražimo novog voditelja zbora. Javiti se župniku. Uskoro će krenuti jesenske župne aktivnosti, za jkoje se treba pripremiti.