Župni Vjeronauk

ŽUPNI  VJERONAUK  U NAŠOJ ŽUPI  2022/2023  

1 r.  Srijeda 8 i 15  ili 14 i 15 ( suprotna smjena škole)

2 r. Srijeda 9 i 15  ili 15 i 15  ( suprotna smjena škole)

3 r. Srijeda 9 i 15, 10 i 15  ili 15 i 15, 16 i 15

4 i 6 r. Srijeda 19 20  ili subota u 9 30

5 i 7 r. Utorak 19 20  ili Subota u 9 30

8 r.     Utorak u 20 30 ili Subota u 9 30

I srednje Utorak u 20 30  ili Srijeda u 19 30

II sr. Nedjelja na večernja Misu iza mise vjeronauk

Biblijska grupa Četvrtak iza mise

Stariji Srednjoškolci Četvrtak u 20  

PROBE:

MALI     ZBOR  SUBOTA 10 i 15 – 11 i 15

MLADI  ZBOR  UTORAK 20 i 15 – 21 30

VELIKI  ZBOR  SRIJEDA 18 i 45 – 20

Blagoslov školske djece u Nedjelju 18.9 u 11 sati

Upisi na vjeronauk 18-25.9  9 -11 ili 16-18 sati ili u terminu vjeronauka.

Ispuniti upisnicu koju možete uzeti u sakristiji i preuzeti karton za evidenciju dolazaka na župni vjeronauk i misu.