Pjevanje u crkvi

Pjevanje u crkvi mora biti u skladu s crkvenim naukom i odgovarati liturgijskim normama

Protestanti imaju svoju viziju Kristova djela spasenja te ne možemo njihove pjesme uvesti u našu liturgiju i slavljenje, ma koliko god takve pjesme budile u nama lijepe osjećaje. Ne smijemo dopustiti da nam lijepi osjećaji zauzmu mjesto razuma i ispravnog nauka.

Doba društvenih mreža donijelo je puno dobrih stvari, ali u isto vrijeme donijelo je i neke negativne o kojima treba govoriti. Jedna od takvih stvari je i bujica tekstova i pjevača duhovnih pjesama koji sami pišu i skladaju, a da te pjesme ne prolaze ikakvu teološku recenziju. Dobar dio toga je nadahnut protestantskim pjesmama i njihovim poimanjem Kristova djela u povijesti spasenja a koje je, dobrim dijelom, u suprotnosti s katoličkim naukom.

Iako klanjanje nije liturgija, ono također ima svoju strukturu koju bi trebalo poštivati.

Nitko nema ništa protiv pjevanja, dapače Crkva uvijek potiče pjevanje, ali to pjevanje mora biti u skladu s crkvenim naukom, a kada hoćemo to pjevanje uvesti u liturgiju onda mora odgovarati i liturgijskim normama, ma koliko god neki ne voljeli tu riječ. Bez obzira što neki svećenici/biskupi radili ili poticali za vrijeme liturgijskih slavlja i klanjanja, to ne znači da su u pravu. Iako klanjanje nije liturgija, ono također ima svoju strukturu koju bi trebalo poštivati.

Protestanti imaju svoju viziju Kristova djela spasenja te ne možemo njihove pjesme uvesti u našu liturgiju i slavljenje, ma koliko takve pjesme budile u nama lijepe osjećaje.

Lijepo je i poticajno da svoj odnos s Bogom izgrađujemo kroz pjevanje i sviranje, ali znajmo da to uvijek mora biti u skladu s naukom Katoličke Crkve. Pjevanje za vrijeme liturgijskih slavlja mora biti u skladu s liturgijskim normama te bi svi trebali nastojati upoznati iste. I da, i Bogu je bitno kako ćemo Ga slaviti i zasigurno Mu nije svejedno kada u pjesmama krivo tumačimo Njegovo djelo spasenja. Neke stvari se mogu tolerirati na koncertima duhovne glazbe kao što je vrsta instrumenata i način izvođenja pjesama, ali teološka iskrivljenost tekstova ne može se tolerirati niti na takvim događajima. Protestanti imaju svoju viziju Kristova djela spasenja te ne možemo njihove pjesme uvesti u našu liturgiju i slavljenje. ma koliko takve pjesme budile u nama lijepe osjećaje. Ne smijemo dopustiti da nam lijepi osjećaji zauzmu mjesto razuma i ispravnog nauka.  FVB