DEVETNICA

Devetnicu sv. Ivanu Pavlu II.

Ova devetnica može se moliti 9 uzastopnih dana, počevši od 13. listopada ili bilo kojega drugog dana u godini. Moli se s namjerom izražavanja pobožnosti sv. Ivanu Pavlu II., za određenu milost od Gospodina po njegovu zagovoru ili kako bismo zahvalili za već primljene milosti. Jedini traženi uvjet kako bi ova devetnica bila “važeća” jest da se moli bez prestanka 9 uzastopnih dana. (Ako se 1 dan preskoči, potrebno ju je započeti iznova; ne zbog toga što je riječ o magijskoj formuli nego kako bi se vježbali u postojanosti i vjernosti u molitvi.)

Mali savjeti – Kako uči sveta majka Crkva, duhovni život i vježbe pobožnosti usko su povezani sa sakramentalnim životom te su to učinkovitije i plodonosnije što više odgovaraju milosti Gospodnjoj. Stoga je za vrijeme devetnice poželjno ispovjediti se kako bi se od Boga zadobilo oproštenje vlastitih grijeha: poželjno je i svakodnevno sudjelovanje u sv misi (ako je moguće) i primanje sv pričesti, izvora i vrhunca svega kršćanskog života.

Devetnica sv. Ivanu Pavlu II doista je vrlo učinkovita ako se čvrsto vjeruje. Moli se kako bi nadišli trenutke trpljenja, bolesti, tjeskobe, moralne propasti, obiteljskih nesreća; kako bi bili prosvijetljeni u najtežim odlukama koje treba donijeti; kako bi bilo ozdravljeni, utješeni te kako bi mogli zatražiti pomoć u velikim i malim poteškoćama svakoga dana; ali također se moliti kako bi zahvalili za neizmjerne milosti koje neprestano primamo od Gospodina.

Devetnica sv. Papi Ivanu Pavlu II.

  1. dan – LJUBAV Bože, bogat milosrđem, koji si pozvao svetog papu Ivana Pavla II. da vodi Tvoju Crkvu, udijeli nam da s povjerenjem otvorimo svoja srca spasonosnoj milosti Krista, jedinom otkupitelju čovjeka.

S povjerenjem tražimo da kruna koju je stekao neumorni svjedok i apostol Tvoje milosti, sveti Ivan Pavao II., posluži i nama, da možemo uživati njegov zagovor u nebu, i molimo te da nas uslišiš u ovoj potrebi … Po KGN. Amen. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

  1. dan – ISTINA Majko… u ovom važnom trenutku s posebnom pažnjom slušamo tvoje riječi: “Učinite sve što vam moj sin kaže.” Želimo odgovoriti na tvoje riječi svim srcem. Želimo činiti što nam tvoj sin kaže, jer On ima riječi života vječnoga. Pouzdajemo se i molimo da nam sveti papa Ivan Pavao II., kojega uzimamo kao zaštitnika nove evangelizacije, po svom zagovoru isprosi i udijeli milost koju iskrena srca tražimo …

Po KGN. Amen. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

  1. dan – ČOVJEK Kriste Spasitelju, stavi u srce krštenih želju da se predaju Tebi i posvete spasenju svoje braće! Ti koji si uistinu prisutan u Blagoslovljenom sakramentu, udijeli svoje blagoslove obilno svim ljudima. Iskreno molimo da sveti Ivan Pavao II., dobri pastir i neumorni branitelj ljudskog dostojanstva, bude posrednik u nebu za izgubljene duše. Po njegovu zagovoru neka nam Bog podari ovo što molimo … Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije
  2. dan – OBITELJ Bože, Ti si Stvoritelj. Ti si dobar i Tvoja milost nema granica. Tebi uzdižu zahvalu sva stvorenja. Bože, ti si nam dao zakon nutrine po kojem moramo živjeti. Vršiti Tvoju volju naš je zadatak. Slijediti Tvoje putove put je kako bismo upoznali mir u srcu. Tebi iskazujemo poštovanje. Vodi nas na svim putovima kojima prolazimo na Zemlji. Oslobodi nas svog zla koje odvlači naše srce od Tvoje volje. Ne dozvoli nam da odlutamo od Tebe.

Daruj ljubav osnaženu slavom sakramenta braka, neka postane jača od svih slabosti i iskušenja kroz koje obitelji prolaze. Zagovorom Svete nazaretske obitelji daruj Crkvi da plodonosno nosi svijetom poslanje u obitelji i kroz obitelji. To tražimo od Tebe, koji si život, istina i ljubav sa Sinom i Duhom Svetim. Amen. Molimo ponizno da po zagovoru svetog pape Ivana Pavla II. možemo biti ojačani milošću … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

  1. dan – MLADI

Milosna Ljubavi, mi molimo Tebe, ne izostaj! Milosna ljubavi, budi neumorna! Budi uvijek veća od svakog zla u čovjeku i u svijetu. Budi veća od zla koje se uvećalo u našem stoljeću i u našoj generaciji! Budi snažnija sa snagom raspetog Krista!

Molimo Te za naše mlade koji imaju poteškoće, koji su zarobljeni slijepim željama i varljivom ljubavi. Neka sveti Ivan Pavao II., koji je tražio mlade i uzajamno ih volio, bude njihov zaštitnik i zagovornik, i da nam izmoli ovu milost. … Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

  1. dan – GRIJEH Bolesni, stari, hendikepirani i umirući, uče nas da je slabost stvaralački dio ljudskog življenja i da se trpljenje može prihvatiti bez gubitka digniteta. Bez prisutnosti ovih ljudi u našoj sredini, došli bismo u napast da gledamo na zdravlje, snagu i moć kao jedine vrijednosti u životu. No, mudrost Kristova i njegova moć vidljivi su u slabosti onih koji dijele Njegovu patnju, trpljenje.

Neka Bog blagoslovi i pomogne onima koji trpe i neka Isus Krist, Spasitelj svijeta i izlječitelj bolesnih, upali svoje Svjetlo da zasvijetli kroz ljudsku slabost kao zvijezda vodilja nama i cijelom čovječanstvu. Molimo po njegovu zagovoru posebnu milost … Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

  1. dan – MILOSRĐE Oče, ti si ljubav i život. Po Tvome sinu Isusu Kristu, rođenom od žene, začetom po Duhu Svetom, izvoru božanske dobrote, daruj da svaka obitelj na zemlji ima generacije koje predstavljaju istinsko svetište života i ljubavi.

Daruj slavu koja će predvoditi misli i djela muževa i žena za dobro njihovih obitelji i svih obitelji svijeta. Daruj mladima da u obiteljima pronađu podršku za svoje ljudsko dostojanstvo i za rast u istini i ljubavi. Marijo, Majko milosrđa, daj da naša nada nikada ne prestane. Vjerujemo da ćemo svoju nadu staviti u Tvoga sina, našega Otkupitelja, koji uvijek živi i ostaje s nama.

Sveta Faustino, svetice Božjeg milosrđa, tebe također molimo da nam budeš na pomoći. I mi želimo pogledati hrabro u lice božanskog Otkupitelja s riječi: “Isuse, uzdam se u Tebe, danas i zauvijek.” Milosrđe Božje, proslavi se u ovoj mojoj potrebi … Po Kristu Gospodinu našem. Amen.   Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

  1. dan – MARIJA O Marijo… Neka naše uši neprestano slušaju kristalno jasno tvoj majčinski glas: “Učinite sve što vam moj Sin kaže.” Daj nam snage da ustrajemo uz Krista. Pomozi nam, Majko Crkve, da izgrađujemo Njegovo Mistično Tijelo živeći životom koji nam je On sam dao iz svoje punine, koji je božanski i ljudski. Iskrena srca zahvaljujemo za svetog papu Ivana Pavla II., koji je potpuno bio posvećen tebi, Marijo, vjerno ti služio i do kraja ispunjavao svoju apostolsku misiju. Blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Molimo za milost … Po KGN. Amen. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, – Litanije
  2. dan – EUHARISTIJA O Kriste Spasitelju, zahvaljujemo Ti za tvoju iskupljujuću žrtvu, jedinu ljudsku nadu! O Kriste Spasitelju, zahvaljujemo Ti za Euharistiju koju si ustanovio kako bismo mi doista susreli Tvoju braću, kroz stoljeća! Kriste Spasitelju, stavi u srce krštenih želju da se predaju Tebi i posvete spasenju svoje braće! Molimo Gospodina našega da na naše skromno služenje braći i sestrama gleda s ljubavlju. Neka nam kroz zagovor svetog pape Ivana Pavla II. podari uslišanje naših molitvi … Po KGN. Amen.

Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu, Litanije

LITANIJE PO ZAGOVORU SVETOG IVANA PAVLA II.

Gospodine, smiluj se!      Kriste, smiluj se!     Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!                Kriste, usliši nas!
Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta Bože, smiluj nam se!
Duše sveti Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan Bože, smiluj nam se!
Sveta Marijo, moli za nas!
Sveti Ivane Pavle II., MOLI ZA NAS!
Ivane Pavle II., Veliki Papa …moli za nas!
Ivane Pavle II., namjesniče Kristov ne zemlji …moli za nas!
Ivane Pavle II., nasljedniče svetoga Petra …moli za nas!
Ivane Pavle II., poglavaru Crkve dvadesetog stoljeća…moli za nas!
Ivane Pavle II., koji si uveo kršćanstvo u treće tisućljeće …moli za nas!
Ivane Pavle II., koji si bio potpuno predan Gospi u znaku «Totus Tuus» …moli za nas!
Ivana Pavle II., ljubitelju svete krunice …moli za nas!
Ivane Pavle II., zagovorniče ekumenizma …moli za nas!
Ivane Pavle II., hodočasniče u Marijanska svetišta…moli za nas!
Ivane Pavle II., marljivi apostole…moli za nas!
Ivane Pavle II., navjestitelju Evanđelja…moli za nas!
Ivane Pavle II., poslušan poticajima Duha Svetoga…moli za nas!
Ivane Pavle II., navjestitelju Božjega milosrđa…moli za nas!
Ivane Pavle II., čuvaru crkvenog nauka…moli za nas!
Ivane Pavle II., apostole Drugog vatikanskog koncila…moli za nas!
Ivane Pavle II., apostole Euharistije….moli za nas!
Ivane Pavle II., apostole bolesnika…moli za nas!
Ivane Pavle II., apostole suvremenih medija …moli za nas!
Ivane Pavle II., učitelju istine…moli za nas!
Ivane Pavle II., prijatelju malenih…moli za nas!
Ivane Pavle II., prijatelju mladih…moli za nas!
Ivane Pavle II., osnivaču Dana mladih…moli za nas!
Ivane Pavle II., hrabri propovjedniče…moli za nas!
Ivane Pavle II., neustrašivi proroče…moli za nas!
Ivane Pavle II., neumorni putniče…moli za nas!
Ivane Pavle II., koji si praštao neprijateljima…moli za nas!
Ivane Pavle II., uzore kršćanima…moli za nas!
Ivane Pavle II., zagovorniče sretne smrti…moli za nas!
Ivane Pavle II., uzore umiranja…moli za nas!
Ivane Pavle II., primjeru svetosti…moli za nas!
Ivane Pavle II., ljubitelju siromaštva…moli za nas!
Ivane Pavle II., proglasitelju svetaca i blaženika …moli za nas!
Ivane Pavle II., glasniče ugnjetenih…moli za nas!
Ivane Pavle II., zagovorniče svih naroda kod Boga…moli za nas!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se!
Moli za nas sveti Ivane Pavle II. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se! Bože, koji si Svetog Papu Ivana Pavla Drugog postavio za Pastira svoje Crkve, daruj nam da po Njegovom zagovoru hrabro ispovijedamo svoju vjeru, ljubimo Crkvu Katoličku, njegujemo posebnu pobožnost prema Majci Crkve te da jednom dospijemo u Kraljevstvo nebesko. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen

O Presveto Trojstvo, zahvaljujemo ti što si Crkvi podario papu Ivana Pavla II. i što dopuštaš da nježnost tvoje očinske brige, slava Kristovog Križa i svjetlo Duha ljubavi sija kroz njega. Potpuno se pouzdajući u tvoju beskrajnu milost i u Marijin majčinski zagovor, on nam daje živu sliku Isusa Dobroga Pastira i pokazuje nam da je svetost neophodna mjera svakodnevnog kršćanskog života i put kojim se postiže vječno zajedništvo s Tobom. Podari nam, njegovim zagovorom i po Tvojoj volji, milosti za koje te molimo, nadajući se da će on uskoro biti uvršten među tvoje svece. Amen †

Molitva sv Ivanu Pavlu II.  Sveti Ivane Pavle, s prozora tvog nebeskog doma udijeli nam blagoslov ! Blagoslovi Crkvu, koju si volio, kojoj si služio i koju si vodio, hrabreći je na putovima ovoga svijeta, donoseći Isusa svima i sve k Isusu. Blagoslovi mladež, koju si toliko volio. Pomozi im sanjati, pogled im upravi gore, prema svjetlu, koja će rasvijetliti staze njihovih života ovdje na zemlji. Blagoslovi obitelj, sve obitelji blagoslovi ! Ti si uočio sotonski napad na ovu nebesku iskru, koju je Bog upalio na zemlji. Ivane Pavle svojom molitvom štiti naše obitelji i svaki začeti život u njima. Moli za cijeli svijet, koji se nalazi u teškoćama, kojega pritišću ratovi i nepravde. Ti si se borio protiv rata pozivajući na dijalog i širio si ljubav: moli za nas, da i mi postanemo neumorni donositelji mira. Sveti Ivane Pavle s prozora tvoga nebeskog doma, gdje te gledamo s BDM Bogorodicom, pošalji nam Božji blagoslov. Amen.