Čistilište

Čistilište nije “druga prilika”

Naše vjerovanje u čistilište temelji se na odlomku iz Druge knjige o Makabejcima, u kojem židovski junak, Juda Makabejac, naređuje molitve i žrtve za ubijene domoljube, kako bi im grijesi bili oprošteni. Isus, također, govori o mogućnosti oproštenja nakon smrti kada uči: “Tko god govori protiv Duha Svetoga, neće mu biti oprošteno… ni u ovom vijeku ni u budućem” (Mt 12,32).

Popularne slike čistilišta vjerojatno su inspirirane Danteom i proširene od strane maštovitih umjetnika, često s ciljem da oduševe ili užasnu svoju publiku. Kao rezultat toga, katolici gube iz vida ono što bi trebao biti utješni članak vjere, a protestanti su zbunjeni ili skandalizirani nečim što se čini kao zbrkana prijevara smišljena da potkopa ili izbjegne Božju pravdu.

Ono što Crkva uči o čistilištu vrlo je jednostavno: „Duše pravednika koje su u trenutku smrti opterećene lakim grijesima ili vremenitom kaznom zbog grijeha ulaze u čistilište.“ Naše vjerovanje u čistilište temelji se na odlomku iz Druge knjige o Makabejacima, u kojem židovski junak, Juda Makabejac, naređuje molitve i žrtve za ubijene domoljube, kako bi im grijesi bili oprošteni. Isus, također, govori o mogućnosti oproštenja nakon smrti kada uči: “Tko god govori protiv Duha Svetoga, neće mu biti oprošteno… ni u ovom vijeku ni u budućem” (Mt 12,32).

Moramo zapamtiti jednu stvar: čistilište nije “druga prilika”; to je posljednji korak za pravednike koji prije smrti nisu imali priliku okajati se za lake grijehe ili učiniti dostatnu pokoru za ozbiljne grijehe koje su već priznali.

Vječnom Ocu za duše u čistilištu  (sv. Metilda)                                                        Molitvu je sv. Metilda naučila od samoga Spasitelja u jednom viđenju. To je molitva za siromašne duše. Kad bi sv. Metilda izgovorila tu molitvu, vidjela bi čete siromašnih duša kako ulaze u Nebo.                         Oče nas, koji jesi na nebesima! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, siromašnim dušama, koje si Ti sam primio kao svoju djecu, oprosti što Te nisu ljubile, te su Te odbile od sebe i nisu Ti iskazale dužnu čast! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti svu ljubav i dobrotu Tvoga preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista.                                                                                                                                                                 Sveti se ime tvoje! Ponizno Te molimo, dobri, milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama što nisu poštovale Tvoje sveto ime, te su ga često nedostojno izgovarale i često ga nepromišljeno imale na ustima! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti sve propovijedi kojima je Tvoj preljubljeni Sin, Gospodin naš Isus Krist, dao čast Tvome svetom imenu na zemlji.                                                                                                                               Dođi kraljevstvo tvoje! Ponizno Te molimo vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti i otpusti siromašnim dušama što nisu žarkom ljubavlju i zdušnom željom tražile Tvoje kraljevstvo, nego su se često bogatile zemaljskim dobrima! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti veliku želju Tvoga preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kojom je tražio da svi budu primljeni u Tvoje sveto kraljevstvo.                                            Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama što se nisu pokorno podvrgavale Tvojoj svetoj volji, nego su često po svojoj volji radile i tako nisu ispunile Tvoju svetu volju! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti sveto Božansko Srce Isusovo i Njegovu veliku pokornost                                                                                                                                         Kruh nas svagdanji daj nam danas! Ponizno Te molimo vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama što nisu s punom pobožnošću i ljubavlju primale najsvetiji Sakramenat oltara, nego su mnoge to činile nedostojno i primale ga rijetko ili nikada! Za te njihove grijehe prikazujemo Ti veliku svetost i pobožnost Tvoga Sina, kao i njegovu najdublju ljubav i neizrecive želje, kojima nam je darovao ovo dragocjeno bogatstvo.                                                                                                                                             Oprosti nam duge naše kao što i mi otpuštamo dužnicima našim! Ponizno Te molimo, vječni, dobri, milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama njihove teške dugove grijeha, što svoje neprijatelje nisu ljubile i što im nisu htjele oprostiti! Za pokoru i kajanje, za te mnogostruke grijehe, prikazujemo Ti svete riječi Tvoga preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, što ih je izgovorio na križu: Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!                                                                                                                                                      I ne uvedi nas u napast! Ponizno Te molimo, vječni, dobri i milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama što se nisu borile u velikim napastima, nego su slijedile primamljivost zla te su pale u pokvarenost! Za pokoru i kajanje prikazujemo Ti pokornost, mukotrpna djela i svu gorku muku i smrt Tvoga preljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista.                                                                               Nego izbavi nas od zla! Molimo Te, vječni, dobri i milostivi Oče, oprosti siromašnim dušama i povedi njih i naše duše svome preljubljenom Sinu, Gospodinu našemu Isusu Kristu u kraljevstvo Tvoga gospodstva, a to si Ti sam. Amen!