Župni vjeronauk

Ovaj tjedan tj.  16.1.  Utorak je vjeronauk za Prvopričesnike.

Idudću Nedjelju 21.1. vjeronauk za Krizmanike

Nakon 21.1. župni vjeronauk za sve uzraste prema rasporedu od prije Božića.

Na župni vjeronauk su obavezna ići djeca katoličkih roditelja….