Župa danas

Župa sv. Ivana Krstitelja – Split-Trstenik

Adresa: Moliških Hrvata 6, 21000 Split

Telefon: (021) 460-654

email: zupatrstenik@gmail.com

Župnik: don Ivan Simunić

Donacije i pomoć za župu mogu se uplatiti na broj računa župe: OTP – banka, žiro račun: HR4724070001100610677