Župa danas

Zaštitnik župe je sv. Ivan Krstitelj, suzaštinik bl. Alozije Stepinac. Smještena je južno od Poljičke ulice do mora, te između Puta Trstenika na zapadu do Velebitske ulice na istoku. Na području župe ima oko 10.000 stanovnika.

U župi su djelovali župnici: don Ivan Čotić, pok. don Zdrako Šarić (vikar: don Luka Vrljičak); don Stjepan Lončar, don Jenko Bulić (sužupnik: don Carlos Taborda) i aktualni župnik: don Ivan Simunić. U župi je pomagao i pomaže prof. dr. don Ivica Žižić.

Ulice koje pripadaju našoj župi:

  • Borisa Papandopula – cijela
  • Bračka 9, 11, 13, 15 i 17
  • Dinka Šimunovića – cijela
  • Križine – cijela
  • Moliških Hrvata – cijela
  • Put Radoševca 1-54
  • Put Trstenika 1
  • Šime Ljubića – cijela
  • Šetalište pape Ivana Pavla II – 21, 23, 25, 27, 29 i 31
  • Velebitska 108, 110, 112, 114, 116, 118 i 120